UNDER ARBEID

Montering av flygende tiur. Tørkeperioden tar ca tre uker.

Montering av jerveform på steinfotstykke.